Pelat atau Normal: Proses Fonologi Pada Kanak-kanak

Pada kebiasaannya, kanak-kanak yang baru belajar untuk bertutur akan mengalami masalah untuk menyebut setiap bunyi perkataan dengan betul. Setiap proses dan bunyi pertuturan mempunyai julat umur tersendiri untuk kanak-kanak menyebutnya. Kesalahan sebutan pada bunyi-bunyi perkataan ini dikenali sebagai proses fonologi . berikut adalah jenis-jenis proses fonologi yang biasanya dilakukan oleh kanak-kanak dan umur dimana proses tersebut sepatunya sudah hilang. Proses Fonologi Umur Sepatutnya Sudah Hilang Penghapusan Konsonan Pertama (First Consonant Deletion) Proses ini terjadi apabila…

Read More