Kemahiran Pragmatik: 0 – 6 Tahun

KEMAHIRAN PRAGMATIK : 0 – 5 TAHUN Pragmatik adalah kajian mengenai interaksi di antara penutur-pendengar dan semua elemen-elemen yang terdapat pada mesej yang ingin disampaikan. Ia juga dikenali sebagai kemahiran bahasa sosial.  Kanak-kanak akan mempelajari dan memperolehi kemahiran pragmatik secara berperingkat seiring dengan peningkatan umur. Kemahiran ini sangat penting untuk kanak-kanak menggunakan kemahiran bahasa yang mereka pelajari untuk berinteraksi dan meyampaikan mesej kepada orang sekeliling. Kanak-kanak dengan masalah kelewatan bahasa biasanya akan mengalami kesukaran untuk…

Read More

Kenali Simptom: Kelewatan/Kecelaruan Bahasa Penghasilan

Kelewatan atau kecelaruan bahasa penghasilan bermaksud kanak-kanak mempunyai masalah untuk menyampaikan mesej melalui pertuturan,tulisan, bahasa isyarat atau gerak tubuh. Mungkin ada sesetengah kanak-kanak yang agak lambat bercakap berbanding kanak-kanak sebaya sebelum umur 3 tahun tetapi berkembang dengan baik selepas itu. Mereka ini dikenali sebagai “late talker”. Tetapi ada kanak-kanak yang berterusan mempunya masalah untuk menyampaikan mesej secara verbal akan didiagnos mempunyai masalah kelewatan / kecelaruan bahasa penghasilan atau lain-lain masalah. Simptom Kanak-kanak dengan masalah bahasa…

Read More