Mengajar Kosa Kata (Vocabulary) Kepada Kanak-kanak: Skill Asas Speech Therapy Di Rumah

Mengajar Kosa Kata (Vocabulary) Kepada Kanak-kanak: Skill Asas Speech Therapy Di Rumah

Dalam proses pembelajaran bahasa, kosa kata (vocabulary) merupakan elemen yang sangat penting. Kosa kata bermaksud, perkataan bermakna yang difahami dan dihasilkan oleh kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis kosa kata yang kanak-kanak perlu pelajari, contohnya seperti Kata nama (orang, objek, tempat) Kata kerja (perbuatan) Konsep (saiz, warna, sifat) Preposisi (kedudukan) Kosa-kosa kata ini adalah perkataan asas bagi kanak-kanak untuk berkomunikasi secara berkesan. Ia juga merupakan asas kepada pembentukan ayat untuk kanak-kanak berbual dan bercerita. Kanak-kanak akan┬ámempelajari perkataan…

Read More