Pragmatik: Menggunakan Bahasa Dengan Betul

Boleh bercakap merupakan satu kemahiran, manakala kebolehan untuk bercakap pada situasi yang betul dengan bahasa yang betul merupakan satu kemahiran yang lain.┬áBukan sahaja kanak-kanak, ada kalanya orang dewasa juga mempunyai masalah untuk menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai dengan situasi sosial. Masalah pragmatik pada kanak-kanak biasanya terjadi disebabkan oleh masalah pada perkembangan bahasa mereka seperti kekurangan kosa kata dan juga masalah pada tatabahasa Kemahiran pragmatik melibatkan 3 kemahiran komunikasi yang utama iaitu Menggunakan bahasa untuk…

Read More