Pelat: Jenis, Faktor, Impak dan Penilaian Rawatan

ANAK ANDA PELAT? Pernahkah anda dengar seseorang menyebut bunyi pertuturan lain daripada yang sepatutnya?  Contohnya seperti:  /marah à maghah/  /kakak à tatak/  /cawan à wan/  /kerusi à ci/ dan sebagainya Masalah yang disebutkan di atas dikenali sebagai masalah artikulasi atau biasanya dipanggil pelat oleh orang ramai. Ianya adalah suatu keadaan di mana seseorang kanak-kanak itu sukar untuk menyebut sesuatu bunyi perkataan dengan betul selepas umur tertentu. Terdapat banyak jenis kesalahan artikulasi dan terdapat juga banyak…

Read More